Chiêng Kor vang vọng đại ngàn

Chiêng Kor vang vọng đại ngàn

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Lễ hội Làng Sen 2017

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Lễ hội Làng Sen 2017

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

'Dâng Người câu hát dân ca'

'Dâng Người câu hát dân ca'

Tổng kết Lễ hội Làng Sen 2017

Tổng kết Lễ hội Làng Sen 2017

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Nghệ An khai mạc Lễ hội làng Sen năm 2017

Nghệ An khai mạc Lễ hội làng Sen năm 2017

Từ Liên hoan tiếng hát Làng Sen đến Lễ hội Làng Sen

Liên hoan tiếng hát Làng Sen và Lễ hội Làng Sen

Tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ 19/5: 'Dâng Người câu hát dân ca'

Kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ 19/5: 'Dâng Người câu hát dân ca'

Khai mạc Hội diễn Câu hò nối những dòng sông 2017

Khai mạc Hội diễn Câu hò nối những dòng sông 2017

Nghệ An: Khai hội Làng Sen 2017

Nghệ An: Khai hội Làng Sen 2017

Hàng ngàn du khách đội mưa về thăm quê Bác

Hàng ngàn du khách đội mưa về thăm quê Bác