Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Quê hương khắc ghi lời Bác

Quê hương khắc ghi lời Bác

Tổng kết Lễ hội Làng Sen 2017

Tổng kết Lễ hội Làng Sen 2017

Nghệ An khai mạc Lễ hội làng Sen năm 2017

Nghệ An khai mạc Lễ hội làng Sen năm 2017

Tháng năm, về quê Bác...

Tháng năm, về quê Bác...

Nghệ An: Khai hội Làng Sen 2017

Nghệ An: Khai hội Làng Sen 2017