Sập sàn gỗ tại lễ hội âm nhạc ở Tây Ban Nha, hơn 300 người bị thương

Sập sàn gỗ tại lễ hội âm nhạc ở Tây Ban Nha, hơn 300 người bị thương

Bảng hiệu đột ngột rơi xuống, đè chết 3 người đi đường

Bảng hiệu đột ngột rơi xuống, đè chết 3 người đi đường

Sập sàn gỗ biểu diễn tại bãi biển Tây Ban Nha, 300 người bị thương

Sập sàn gỗ biểu diễn tại bãi biển Tây Ban Nha, 300 người bị thương

Sập sàn gỗ tại lễ hội âm nhạc ở Tây Ban Nha, 266 người bị thương

Sập sàn gỗ tại lễ hội âm nhạc ở Tây Ban Nha, 266 người bị thương

Sập sàn gỗ tại lễ hội âm nhạc, hàng trăm người bị thương

Sập sàn gỗ tại lễ hội âm nhạc, hàng trăm người bị thương

Tây Ban Nha: Sập cầu tại lễ hội âm nhạc, 266 người bị thương

Tây Ban Nha: Sập cầu tại lễ hội âm nhạc, 266 người bị thương

Cháy bệnh viện tại Đài Loan (Trung Quốc) gây nhiều thương vong

Cháy bệnh viện tại Đài Loan (Trung Quốc) gây nhiều thương vong