Dự án Bất động sản và bến du thuyền lấn sông Hàn: Doanh nghiệp muốn đổi 'đất vàng'

Dự án Bất động sản và bến du thuyền lấn sông Hàn: Doanh nghiệp muốn đổi 'đất vàng'

Dự án bất động sản và bến du thuyền lấn sông Hàn: 2 luồng ý kiến trái chiều

Dự án bất động sản và bến du thuyền lấn sông Hàn: 2 luồng ý kiến trái chiều

Phản biện trái chiều về dự án 'lấn sông Hàn'

Phản biện trái chiều về dự án 'lấn sông Hàn'

Đà Nẵng: Hai dự án 'lấn sông Hàn' phù hợp với quy hoạch Thủ tướng đã duyệt

Đà Nẵng: Hai dự án 'lấn sông Hàn' phù hợp với quy hoạch Thủ tướng đã duyệt

Phản biện xã hội Dự án lấn sông Hàn: Chưa tổ chức hội nghị đã xôn xao dư luận

Phản biện xã hội Dự án lấn sông Hàn: Chưa tổ chức hội nghị đã xôn xao dư luận

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng kiểm tra, xử lý dự án Marina Complex lấn sông Hàn

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng kiểm tra, xử lý dự án Marina Complex lấn sông Hàn

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng kiểm tra, xử lý dự án lấn sông Hàn

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng kiểm tra, xử lý dự án lấn sông Hàn

Có bất công tâm trong thành phần tham dự Hội nghị phản biện dự án 'lấn sông Hàn'?

Có bất công tâm trong thành phần tham dự Hội nghị phản biện dự án 'lấn sông Hàn'?

Bao nhiêu dự án dọc sông Hàn, lãnh đạo Đà Nẵng chưa nắm rõ

Bao nhiêu dự án dọc sông Hàn, lãnh đạo Đà Nẵng chưa nắm rõ