Đà Nẵng 'chuộc' lại sân Chi Lăng: Phương án nào hợp lý nhất?

Đà Nẵng 'chuộc' lại sân Chi Lăng: Phương án nào hợp lý nhất?

Vì sao Đà Nẵng 'xin chuộc' lại sân Chi Lăng ?

Vì sao Đà Nẵng 'xin chuộc' lại sân Chi Lăng ?

Đà Nẵng muốn chi hơn 1.200 tỷ đồng để lấy lại sân Chi Lăng

Đà Nẵng muốn chi hơn 1.200 tỷ đồng để lấy lại sân Chi Lăng

Đà Nẵng: Đề xuất chi 1.251 tỷ đồng 'chuộc' lại sân Chi Lăng

Đà Nẵng: Đề xuất chi 1.251 tỷ đồng 'chuộc' lại sân Chi Lăng

2 phương án lấy lại sân Chi Lăng cho Đà Nẵng

2 phương án lấy lại sân Chi Lăng cho Đà Nẵng

'Chuộc' sân vận động Chi Lăng: Sẽ nghiên cứu quy định thi hành án đảm bảo quyền của đương sự

'Chuộc' sân vận động Chi Lăng: Sẽ nghiên cứu quy định thi hành án đảm bảo quyền của đương sự

Đà Nẵng sẽ lấy lại sân Chi Lăng bằng cách nào?

Đà Nẵng sẽ lấy lại sân Chi Lăng bằng cách nào?