Cấp thiết bảo vệ nguồn nước thủy lợi

Cấp thiết bảo vệ nguồn nước thủy lợi

Nguồn nước suy giảm, chất lượng nước bị ô nhiễm đang tạo ra thách thức lớn với ngành Nông nghiệp Hà Nội...