Vàng trong nước đi ngược với xu hướng tăng của giá vàng thế giới

Vàng trong nước đi ngược với xu hướng tăng của giá vàng thế giới

Giá vàng tăng dựng ngược

Giá vàng tăng dựng ngược

Giá vàng tăng giảm loạn xạ

Giá vàng tăng giảm loạn xạ

Thị trường vàng dự kiến sẽ trầm lắng

Thị trường vàng dự kiến sẽ trầm lắng

Giá vàng thế giới treo cao

Giá vàng thế giới treo cao

Giá vàng tăng nhẹ nhưng chưa thể hồi phục

Giá vàng tăng nhẹ nhưng chưa thể hồi phục

Giá vàng tiếp tục giảm, xuống dưới ngưỡng nhạy cảm

Giá vàng tiếp tục giảm, xuống dưới ngưỡng nhạy cảm

Giá vàng vẫn trụ ở ngưỡng cao

Giá vàng vẫn trụ ở ngưỡng cao

Giá vàng thế giới vẫn treo cao

Giá vàng thế giới vẫn treo cao

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Thị trường vàng trải qua một tuần trầm lắng

Thị trường vàng trải qua một tuần trầm lắng