Tôn vinh văn nghệ sĩ nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Những khoảnh khắc sống mãi

Tôn vinh văn nghệ sĩ nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Những khoảnh khắc sống mãi

Ảnh của TTXVN đoạt Giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

Ảnh của TTXVN đoạt Giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

Cố thi sĩ Xuân Quỳnh nhận giải thưởng Hồ Chí Minh: Người thân xúc động

Cố thi sĩ Xuân Quỳnh nhận giải thưởng Hồ Chí Minh: Người thân xúc động

TTXVN bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

TTXVN bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V: Khoảnh khắc của mồ hôi và máu

Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V: Khoảnh khắc của mồ hôi và máu

Bộ ảnh 'Những khoảnh khắc để lại' giành Giải thưởng Hồ Chí Minh

Bộ ảnh 'Những khoảnh khắc để lại' giành Giải thưởng Hồ Chí Minh

Khép lại để chờ đợi

Khép lại để chờ đợi

Những bức ảnh lịch sử, những tác phẩm để đời

Những bức ảnh lịch sử, những tác phẩm để đời

Chủ tịch nước khích lệ văn nghệ sĩ tại lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước khích lệ văn nghệ sĩ tại lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Thu Bồn nhận giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Thu Bồn nhận giải thưởng Hồ Chí Minh

Thêm 7 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Thêm 7 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Đề nghị tặng giải thưởng HCM cho Thuận Yến, Thu Bồn

Đề nghị tặng giải thưởng HCM cho Thuận Yến, Thu Bồn

Nhà thơ Xuân Quỳnh được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Xuân Quỳnh được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Thuận Yến được đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Thuận Yến được đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Thêm 7 tác giả được Chính phủ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Thêm 7 tác giả được Chính phủ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật sẽ được trao vào quý II năm 2017

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật sẽ được trao vào quý II năm 2017

Nhà thơ Xuân Quỳnh được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Xuân Quỳnh được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Thuận Yến cùng 6 tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Thuận Yến cùng 6 tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Thuận Yến được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Thuận Yến được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Chính thức tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố nhà thơ Xuân Quỳnh

Chính thức tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố nhà thơ Xuân Quỳnh

Trân trọng các tài năng văn học, nghệ thuật

Trân trọng các tài năng văn học, nghệ thuật

Đón đọc Thời Nay số 761, phát hành chủ nhật, ngày 30-4

Đón đọc Thời Nay số 761, phát hành chủ nhật, ngày 30-4

Sau 2 lần hoãn, Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 sẽ được trao vào ngày 19/5

Sau 2 lần hoãn, Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 sẽ được trao vào ngày 19/5

Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam tròn 15 tuổi

Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam tròn 15 tuổi

Những “nhân chứng sống” còn mãi

Những “nhân chứng sống” còn mãi

Làng có hai bảo tàng

Làng có hai bảo tàng

Những bức ảnh thuộc về cuộc chiến

Những bức ảnh thuộc về cuộc chiến

Cố thi sỹ Xuân Quỳnh chính thức được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2017

Cố thi sỹ Xuân Quỳnh chính thức được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 2017

Thủ tướng đề nghị tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến

Thủ tướng đề nghị tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến

Nhà thơ Xuân Quỳnh chính thức được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Xuân Quỳnh chính thức được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Đề nghị xét tặng giải thưởng cho Thuận Yến, Thu Bồn và 33 tác giả

Đề nghị xét tặng giải thưởng cho Thuận Yến, Thu Bồn và 33 tác giả

Thủ tướng có tờ trình đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến

Thủ tướng có tờ trình đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến

Nhạc sỹ Thuận Yến được Thủ tướng đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT

Nhạc sỹ Thuận Yến được Thủ tướng đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT

Thuận Yến, Thu Bồn, Lương Nghĩa Dũng… được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Thuận Yến, Thu Bồn, Lương Nghĩa Dũng… được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Thêm 7 tác giả được Chính phủ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Thêm 7 tác giả được Chính phủ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Trân trọng các tài năng văn học, nghệ thuật

Trân trọng các tài năng văn học, nghệ thuật

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2017

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2017

Nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Doãn Nho nhận giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Doãn Nho nhận giải thưởng Hồ Chí Minh

113 tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

113 tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Nhìn lại sóng gió một mùa giải thưởng

Nhìn lại sóng gió một mùa giải thưởng

113 tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT

113 tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT

Gieo niềm tin, cảm hứng sáng tạo

Gieo niềm tin, cảm hứng sáng tạo

Đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Thu Bồn

Đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Thu Bồn

Đừng để giải thưởng và tỉ lệ làm khó người xứng đáng

Đừng để giải thưởng và tỉ lệ làm khó người xứng đáng

Những bức ảnh được 'đổi' bằng máu của phóng viên chiến trường

Những bức ảnh được 'đổi' bằng máu của phóng viên chiến trường

Nhạc sĩ Thuận Yến đã được đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Thuận Yến đã được đề cử xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Những bức ảnh lịch sử của một nhà báo liệt sĩ

Những bức ảnh lịch sử của một nhà báo liệt sĩ

Trưng bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

Trưng bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

Danh hiệu và giải thưởng trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật

Danh hiệu và giải thưởng trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật