Bị tố đùa giỡn, kíp trực bệnh viện bị kiểm điểm

Bị tố đùa giỡn, kíp trực bệnh viện bị kiểm điểm

BV Đà Nẵng kiểm điểm bác sĩ đùa giỡn trong ca trực

BV Đà Nẵng kiểm điểm bác sĩ đùa giỡn trong ca trực

Đà Nẵng kỷ luật bác sĩ và điều dưỡng 'làm phiền' bệnh nhân

Đà Nẵng kỷ luật bác sĩ và điều dưỡng 'làm phiền' bệnh nhân

Tin an ninh trật tự 24h: Bị cướp vào kè súng, cướp tài sản khi đang xem tivi

Tin an ninh trật tự 24h: Bị cướp vào kè súng, cướp tài sản khi đang xem tivi

Đà Nẵng kỷ luật bác sĩ và điều dưỡng bỏ bệnh nhân để vui chơi

Đà Nẵng kỷ luật bác sĩ và điều dưỡng bỏ bệnh nhân để vui chơi

Đà Nẵng: Kiểm điểm ê kíp trực bệnh viện có thái độ tắc trách với bệnh nhân

Đà Nẵng: Kiểm điểm ê kíp trực bệnh viện có thái độ tắc trách với bệnh nhân

Đà Nẵng kỷ luật bác sĩ và điều dưỡng 'làm phiền' bệnh nhân

Đà Nẵng kỷ luật bác sĩ và điều dưỡng 'làm phiền' bệnh nhân

Kiểm điểm kíp trực 'mở tiệc' trong phòng giao ban của bệnh viện

Kiểm điểm kíp trực 'mở tiệc' trong phòng giao ban của bệnh viện

Trong giờ trực, bác sĩ khó chịu vì bị bệnh nhân... phá cuộc vui

Trong giờ trực, bác sĩ khó chịu vì bị bệnh nhân... phá cuộc vui

Bệnh viện Đà Nẵng kiểm điểm kíp trực vì làm thai phụ... phiền lòng

Bệnh viện Đà Nẵng kiểm điểm kíp trực vì làm thai phụ... phiền lòng