Trọn đời cống hiến cho nền nhiếp ảnh Việt Nam

Trọn đời cống hiến cho nền nhiếp ảnh Việt Nam

Tôn vinh văn nghệ sĩ nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Những khoảnh khắc sống mãi

Tôn vinh văn nghệ sĩ nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Những khoảnh khắc sống mãi

Ảnh của TTXVN đoạt Giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

Ảnh của TTXVN đoạt Giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

TTXVN bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

TTXVN bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V: Khoảnh khắc của mồ hôi và máu

Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V: Khoảnh khắc của mồ hôi và máu

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào quý II/2017

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào quý II/2017

Chính thức tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố nhà thơ Xuân Quỳnh

Chính thức tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố nhà thơ Xuân Quỳnh

Đồ nghề của phóng viên Giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ

Đồ nghề của phóng viên Giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ

Cựu phóng viên chiến trường TTXVN và những bức ảnh mang tính sử liệu

Cựu phóng viên chiến trường TTXVN và những bức ảnh mang tính sử liệu

Gặp lại người chụp bức ảnh 'Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975'

Gặp lại người chụp bức ảnh 'Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975'

Lâm Tấn Tài - Một sự nghiệp nhiếp ảnh đáng được tôn vinh

Lâm Tấn Tài - Một sự nghiệp nhiếp ảnh đáng được tôn vinh

Trưng bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

Trưng bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

Trọn đời cống hiến cho nền nhiếp ảnh Việt Nam

Trọn đời cống hiến cho nền nhiếp ảnh Việt Nam

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào quý II/2017

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào quý II/2017

Coi chừng… mất công ty

Coi chừng… mất công ty