Tôn vinh văn nghệ sĩ nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Những khoảnh khắc sống mãi

Tôn vinh văn nghệ sĩ nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Những khoảnh khắc sống mãi

Ảnh của TTXVN đoạt Giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

Ảnh của TTXVN đoạt Giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

TTXVN bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

TTXVN bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V: Khoảnh khắc của mồ hôi và máu

Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V: Khoảnh khắc của mồ hôi và máu

Những bức ảnh lịch sử, những tác phẩm để đời

Những bức ảnh lịch sử, những tác phẩm để đời

Nhà nhiếp ảnh Lâm Hồng Long và những khoảnh khắc đời người

Nhà nhiếp ảnh Lâm Hồng Long và những khoảnh khắc đời người

Từ đường Trần Kim Xuyến thứ hai ngẫm về những con đường Thông tấn

Từ đường Trần Kim Xuyến thứ hai ngẫm về những con đường Thông tấn

'Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn': Vinh danh nhiếp ảnh Thông tấn

'Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn': Vinh danh nhiếp ảnh Thông tấn

Trưng bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

Trưng bày 17 tác phẩm ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

'Những khoảnh khắc để lại' của nhà báo - chiến sỹ Lương Nghĩa Dũng

'Những khoảnh khắc để lại' của nhà báo - chiến sỹ Lương Nghĩa Dũng

Những bức ảnh hơn cả bom tấn

Những bức ảnh hơn cả bom tấn