Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý việc xâm phạm Di tích quốc gia đền Hữu ở Thanh Chương

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý việc xâm phạm Di tích quốc gia đền Hữu ở Thanh Chương

Sớm xử lý vụ việc xây dựng chùa xâm lấn di tích lịch sử cấp quốc gia

Sớm xử lý vụ việc xây dựng chùa xâm lấn di tích lịch sử cấp quốc gia

Vụ chùa triệu đô xâm lấn di tích Quốc gia ở Nghệ An sẽ xử lý thế nào?

Vụ chùa triệu đô xâm lấn di tích Quốc gia ở Nghệ An sẽ xử lý thế nào?

Tỉnh Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ chùa không phép xâm lấn di tích

Tỉnh Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ chùa không phép xâm lấn di tích

Xây chùa Linh Sâm xâm lấn di tích quốc qia: Xem thường Luật Di sản văn hóa

Xây chùa Linh Sâm xâm lấn di tích quốc qia: Xem thường Luật Di sản văn hóa

Nghệ An xử lý vụ việc xây chùa lấn di tích quốc gia

Nghệ An xử lý vụ việc xây chùa lấn di tích quốc gia

Nghệ An: Di tích lịch sử Quốc gia bị xâm phạm, chính quyền huyện Thanh Chương bao che?

Nghệ An: Di tích lịch sử Quốc gia bị xâm phạm, chính quyền huyện Thanh Chương bao che?

Nghệ An: Xây dựng chùa xâm lấn Di tích lịch sử-kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia

Nghệ An: Xây dựng chùa xâm lấn Di tích lịch sử-kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia