Tình trạng tảo hôn ở Kon Tum và vòng luẩn quẩn của đói nghèo

Tình trạng tảo hôn ở Kon Tum và vòng luẩn quẩn của đói nghèo

Những cặp vợ chồng lấy nhau ở cái tuổi 'ăn chưa no, lo chưa tới' dù là tình yêu tự nguyện hay gả ép hầu hết...