Đặt tên 18 đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh

Đặt tên 18 đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh

Lấy ý kiến nhân dân về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh.

Lấy ý kiến nhân dân về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh.

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân vẫn còn là Hội thẩm nhân dân

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân vẫn còn là Hội thẩm nhân dân

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân

Cho thôi các chức vụ trong Đảng với cán bộ từng bắt dân chui qua háng

Cho thôi các chức vụ trong Đảng với cán bộ từng bắt dân chui qua háng

Chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân bất ngờ xin thôi chức

Chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân bất ngờ xin thôi chức

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân, dọa lãnh đạo đã xin thôi chức

Bắt dân chui qua háng vẫn làm lãnh đạo: Diễn biến mới

Thanh Hóa: Chủ tịch Mặt trận thị trấn chửi bới lãnh đạo xin thôi chức

Thanh Hóa: 'Tín nhiệm thấp, hành hung người dân' nhưng vẫn tái đắc cử?

Đánh phó bí thư, sỉ nhục dân vẫn đắc cử chủ tịch MTTQ thị trấn

Bắt dân chui qua háng, đánh lãnh đạo vẫn làm Chủ tịch MTTQ thị trấn