Ôn cố tri tân: Bùi Thị Hý, nữ doanh nhân đầu tiên ở Việt Nam

Ôn cố tri tân: Bùi Thị Hý, nữ doanh nhân đầu tiên ở Việt Nam

Bà Bùi Thị Hý (1420-1499) là một nữ doanh nhân kiệt xuất ở thế kỷ XV. Với bàn tay tài hoa và tư duy kinh tế...
Gốm Chu Đậu - câu chuyện hồi sinh và phát triển

Gốm Chu Đậu - câu chuyện hồi sinh và phát triển

Lễ công bố Điểm du lịch làng nghề Gốm Chu Đậu

Gốm Chu Đậu trở thành điểm du lịch làng nghề của tỉnh Hải Dương

Gốm Chu Đậu trở thành điểm du lịch làng nghề của tỉnh Hải Dương

Gốm Chu Đậu trở thành Điểm du lịch làng nghề của tỉnh Hải Dương

Gốm Chu Đậu trở thành Điểm du lịch làng nghề của tỉnh Hải Dương

Hải Dương công nhận và gắn biển điểm du lịch làng nghề Gốm Chu Đậu

Hải Dương công nhận và gắn biển điểm du lịch làng nghề Gốm Chu Đậu

Tìm hiểu về người làm rạng danh phụ nữ Việt Nam

Trưng bày tinh hoa gốm Chu Đậu chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Trưng bày tinh hoa gốm Chu Đậu chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều