Hà Nội bất ngờ công bố bản đồ sân bay Miếu Môn ở Đồng Tâm

Hà Nội bất ngờ công bố bản đồ sân bay Miếu Môn ở Đồng Tâm

Vụ Đồng Tâm: Đối tượng thanh tra là các cấp chính quyền và những hộ dân sử dụng đất trong khu vực sân bay

Vụ Đồng Tâm: Đối tượng thanh tra là các cấp chính quyền và những hộ dân sử dụng đất trong khu vực sân bay

Chủ tịch TP Hà Nội: 'Một số người khiếu kiện để trục lợi ở Miếu Môn'

Chủ tịch TP Hà Nội: 'Một số người khiếu kiện để trục lợi ở Miếu Môn'

Hà Nội công bố thông tin thanh tra đất sân bay Miếu Môn

Hà Nội công bố thông tin thanh tra đất sân bay Miếu Môn

Hà Nội khẳng định toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, có đối tượng lợi dụng khiếu kiện để trục lợi

Hà Nội khẳng định toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, có đối tượng lợi dụng khiếu kiện để trục lợi

Khiếu nại dai dẳng đất Sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm có mục đích trục lợi

Khiếu nại dai dẳng đất Sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm có mục đích trục lợi

Chủ tịch Hà Nội: Ông Kình lợi dụng khiếu kiện vụ Đồng Tâm để trục lợi

Chủ tịch Hà Nội: Ông Kình lợi dụng khiếu kiện vụ Đồng Tâm để trục lợi

Hà Nội trao đổi, làm rõ về kết luận thanh tra tại xã Đồng Tâm

Hà Nội trao đổi, làm rõ về kết luận thanh tra tại xã Đồng Tâm

Đối thoại, giải quyết đúng quy định pháp luật, 14 hộ dân có đất trong vùng sân bay Miếu Môn đồng thuận bàn giao mặt bằng

Đối thoại, giải quyết đúng quy định pháp luật, 14 hộ dân có đất trong vùng sân bay Miếu Môn đồng thuận bàn giao mặt bằng

Thanh tra Chính phủ: Kết luận của Thanh tra Hà Nội về sân bay Miếu Môn là chính xác

Thanh tra Chính phủ: Kết luận của Thanh tra Hà Nội về sân bay Miếu Môn là chính xác

Tiếp tục làm rõ thông tin về kết luận Thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm

Tiếp tục làm rõ thông tin về kết luận Thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: ông Lê Đình Kình không có quyền, lợi ích hợp pháp, không đại diện 14 hộ dân ở vùng sân bay Miếu Môn

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: ông Lê Đình Kình không có quyền, lợi ích hợp pháp, không đại diện 14 hộ dân ở vùng sân bay Miếu Môn

Vụ Đồng Tâm: Lợi dụng việc khiếu kiện để trục lợi

Vụ Đồng Tâm: Lợi dụng việc khiếu kiện để trục lợi