Sẽ xét xử vụ phế phẩm cà phê, cát sỏi trộn lõi pin tại Đắk Nông

Sẽ xét xử vụ phế phẩm cà phê, cát sỏi trộn lõi pin tại Đắk Nông

Quá trình trộn phế phẩm cà phê với pin diễn ra như thế nào?

Quá trình trộn phế phẩm cà phê với pin diễn ra như thế nào?

3 tấn tạp chất cà phê nhuộm pin được công an tìm thấy ở đâu?

3 tấn tạp chất cà phê nhuộm pin được công an tìm thấy ở đâu?

Thu giữ 3 tấn hỗn hợp cà phê nghi nhuộm pin con Ó ở Đắk Nông

Thu giữ 3 tấn hỗn hợp cà phê nghi nhuộm pin con Ó ở Đắk Nông

Vụ cà phê nhuộm than pin: Tiết lộ lời khai ban đầu của chủ cơ sở

Vụ cà phê nhuộm than pin: Tiết lộ lời khai ban đầu của chủ cơ sở

Thu giữ nhiều tấn hồ tiêu trộn tạp chất cà phê nhuộm than pin

Thu giữ nhiều tấn hồ tiêu trộn tạp chất cà phê nhuộm than pin

Vụ 'cà phê trộn pin': Đường đi của phế phẩm cà phê, sỏi nhuộm pin

Vụ 'cà phê trộn pin': Đường đi của phế phẩm cà phê, sỏi nhuộm pin

Thu giữ 3 tấn tạp chất cà phê được nhuộm pin

Thu giữ 3 tấn tạp chất cà phê được nhuộm pin

Công an thu giữ 3 tấn vỏ cà phê trộn sỏi và nhuộm bột pin tại Đắk Nông

Công an thu giữ 3 tấn vỏ cà phê trộn sỏi và nhuộm bột pin tại Đắk Nông

Tạp chất cà phê nhuộm than pin dùng để đấu trộn hồ tiêu?

Tạp chất cà phê nhuộm than pin dùng để đấu trộn hồ tiêu?