200 cây vàng bị trộm trong đêm ở Bình Dương

200 cây vàng bị trộm trong đêm ở Bình Dương

200 cây vàng bị trộm trong đêm ở Bình Dương

200 cây vàng bị trộm trong đêm ở Bình Dương

Bình Dương: Điều tra vụ trộm gần 200 trăm cây vàng

Bình Dương: Điều tra vụ trộm gần 200 trăm cây vàng

Bình Dương: Trộm đột nhập tiệm vàng, 'cuỗm' cả trăm cây vàng

Bình Dương: Trộm đột nhập tiệm vàng, 'cuỗm' cả trăm cây vàng

Nghi án trộm đột nhập 'vơ vét' 200 cây vàng giữa đêm

Nghi án trộm đột nhập 'vơ vét' 200 cây vàng giữa đêm

Truy xét vụ chủ tiệm vàng trình báo mất 200 cây vàng ở tỉnh Bình Dương

Truy xét vụ chủ tiệm vàng trình báo mất 200 cây vàng ở tỉnh Bình Dương

Bình Dương: Công an điều tra vụ 'kẻ trộm cạy cửa lấy hàng trăm cây vàng'

Bình Dương: Công an điều tra vụ 'kẻ trộm cạy cửa lấy hàng trăm cây vàng'