Dùng Google Maps, phát hiện ra thi thể người mất tích 22 năm

Dùng Google Maps, phát hiện ra thi thể người mất tích 22 năm

Phải mất hơn hai thập kỷ, hài cốt của một người đàn ông mất tích mới được tìm thấy nhờ sự phát hiện trên...