Sa thải, kỷ luật nhiều nhân viên để 2 tàu hỏa suýt đâm nhau

Sa thải, kỷ luật nhiều nhân viên để 2 tàu hỏa suýt đâm nhau

Ngành Đường sắt kỷ luật hàng loạt cán bộ, nhân viên sau vụ 2 tàu suýt đâm nhau

Ngành Đường sắt kỷ luật hàng loạt cán bộ, nhân viên sau vụ 2 tàu suýt đâm nhau

Lái tàu không quan sát khiến hai tàu suýt đâm nhau tại Dầu Giây

Lái tàu không quan sát khiến hai tàu suýt đâm nhau tại Dầu Giây

Đã tìm ra nguyên nhân hai đoàn tàu suýt đâm nhau tại ga Dầu Giây

Đã tìm ra nguyên nhân hai đoàn tàu suýt đâm nhau tại ga Dầu Giây

Đình chỉ lái tàu khách, làm rõ nguyên nhân 2 tàu hỏa suýt tông nhau

Đình chỉ lái tàu khách, làm rõ nguyên nhân 2 tàu hỏa suýt tông nhau

Tàu khách suýt đâm tàu hàng vì nhầm tín hiệu vào ga

Tàu khách suýt đâm tàu hàng vì nhầm tín hiệu vào ga

Vụ 2 đoàn tàu suýt đâm nhau ở Đồng Nai: Đình chỉ công tác lái tàu khách

Vụ 2 đoàn tàu suýt đâm nhau ở Đồng Nai: Đình chỉ công tác lái tàu khách

Ngăn chặn kịp thời vụ tai nạn tàu hàng đâm trực diện tàu khách

Ngăn chặn kịp thời vụ tai nạn tàu hàng đâm trực diện tàu khách