Bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà Trần tại Đông Triều

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà Trần tại Đông Triều

TX Đông Triều chứa đựng rất nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể liên quan đến đời nhà Trần. Hiện nay,...
Đoàn kết, sáng tạo, chủ động xây dựng quê hương Đệ tứ chiến khu

Đoàn kết, sáng tạo, chủ động xây dựng quê hương Đệ tứ chiến khu

Hội đồng hương Quảng Ninh khu vực phía Nam: Nhiều hoạt động hướng về quê hương

Hội đồng hương Quảng Ninh khu vực phía Nam: Nhiều hoạt động hướng về quê hương

Bảo tồn giá trị đặc biệt di tích Bạch Đằng

Bảo tồn giá trị đặc biệt di tích Bạch Đằng

Sức hút từ miền trầm tích văn hóa tâm linh

Sức hút từ miền trầm tích văn hóa tâm linh

Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Để nâng chất sản phẩm du lịch

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019: Sức bật du lịch Đông Triều

Quảng Ninh: Khai hội Thái Miếu nhà Trần tại Đông Triều

Quảng Ninh: Khôi phục lễ hội Thái Miếu nhà Trần tại Đông Triều

Ngọa Vân xuân về

Quản lý và tổ chức lễ hội ở Đông Triều: Đảm bảo văn minh, văn hóa truyền thống

Tin văn hóa

Lễ hội Thái Miếu nhà Trần năm 2019 diễn ra từ 22/2 – 24/2 tại Đông Triều, Quảng Ninh

Để hội xuân thực sự... xuân

Từ hoàng cung triều Trần đến Thành địa Trúc Lâm

Trưng bày chuyên đề về Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông

Dâng hương kỷ niệm 710 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Dâng hương tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Ngắm hiện vật quý hàng trăm năm tuổi gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông

Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày mất Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Hoàng thành Thăng Long

Tìm về chốn Tổ thiền Trúc Lâm từ những lát cắt khảo cổ

Quảng Ninh: Đại lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh): Đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh đặc sắc