Đại gia Thái Lan khởi công thành phố thông minh Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD

Đại gia Thái Lan khởi công thành phố thông minh Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD

Khởi công xây dựng Khu công nghiệp Sông Khoai

Khởi công xây dựng Khu công nghiệp Sông Khoai

Khởi công dự án hơn 3.500 tỷ đồng tại Quảng Ninh vào 21/12

Khởi công dự án hơn 3.500 tỷ đồng tại Quảng Ninh vào 21/12

Amata sắp khởi công Khu công nghiệp Sông Khoai 3.500 tỷ đồng

Amata sắp khởi công Khu công nghiệp Sông Khoai 3.500 tỷ đồng

'Siêu dự án' thành phố thông minh tại Quảng Ninh về tay Tập đoàn Amata

'Siêu dự án' thành phố thông minh tại Quảng Ninh về tay Tập đoàn Amata

'Siêu dự án' thành phố thông minh tại Quảng Ninh về tay Tập đoàn Amata

'Siêu dự án' thành phố thông minh tại Quảng Ninh về tay Tập đoàn Amata

Đại gia Thái Lan chốt lịch khởi công siêu dự án Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD

Đại gia Thái Lan chốt lịch khởi công siêu dự án Amata Hạ Long 1,6 tỷ USD

WEF ASEAN 2018: Quảng Ninh sẵn sàng chờ làn sóng đầu tư

WEF ASEAN 2018: Quảng Ninh sẵn sàng chờ làn sóng đầu tư

Quảng Ninh 'thúc' Tập đoàn Amata sớm khởi công dự án 700 ha chậm tiến độ

Quảng Ninh 'thúc' Tập đoàn Amata sớm khởi công dự án 700 ha chậm tiến độ

Tập đoàn Amata đầu tư 155 triệu USD phát triển KCN Sông Khoai 714 ha tại Quảng Ninh

Tập đoàn Amata đầu tư 155 triệu USD phát triển KCN Sông Khoai 714 ha tại Quảng Ninh