Hải Phòng: Thêm một dự án nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của Hàn Quốc

Hải Phòng: Thêm một dự án nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của Hàn Quốc

Thêm doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô tại Hải Phòng

Thêm doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô tại Hải Phòng

16,7 triệu USD vốn đầu tư từ Hàn Quốc xây nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô tại Hải Phòng

16,7 triệu USD vốn đầu tư từ Hàn Quốc xây nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô tại Hải Phòng

Hải Phòng: Khởi động Khu công nghiệp Deep C II quy mô 645ha

Hải Phòng: Khởi động Khu công nghiệp Deep C II quy mô 645ha

Hải Phòng: Khởi động Khu công nghiệp Deep C HP II

Hải Phòng: Khởi động Khu công nghiệp Deep C HP II

Gelex đầu tư hơn 200 triệu USD xây Tổ hợp sản xuất tại Hải Phòng

Gelex đầu tư hơn 200 triệu USD xây Tổ hợp sản xuất tại Hải Phòng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động đầu tư hiệu quả, bền vững

Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động đầu tư hiệu quả, bền vững

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Hoan nghênh DN Bỉ đầu tư vào năng lượng sạch tại Việt Nam

Hoan nghênh DN Bỉ đầu tư vào năng lượng sạch tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ