Làn sóng rót vốn vào bất động sản công nghiệp

Làn sóng rót vốn vào bất động sản công nghiệp

Italy: Sự ổn định chính trị là lợi thế thu hút đầu tư vào Việt Nam

Italy: Sự ổn định chính trị là lợi thế thu hút đầu tư vào Việt Nam

Bất động sản công nghiệp đón làn sóng đầu tư mới

Bất động sản công nghiệp đón làn sóng đầu tư mới

Nam Định nỗ lực thu hút đầu tư FDI

Nam Định nỗ lực thu hút đầu tư FDI

Dệt Bảo Minh xây dựng mục tiêu doanh thu trên 1.100 tỷ đồng/năm

Dệt Bảo Minh xây dựng mục tiêu doanh thu trên 1.100 tỷ đồng/năm

Bảo Minh đưa nhà máy dệt trị giá 1.700 tỷ đồng vào hoạt động tại Nam Định

Bảo Minh đưa nhà máy dệt trị giá 1.700 tỷ đồng vào hoạt động tại Nam Định

Khánh thành nhà máy dệt vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng tại Nam Định

Khánh thành nhà máy dệt vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng tại Nam Định

Tổng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế giảm nhẹ

Tổng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế giảm nhẹ

Dệt may duy trì sức hút FDI

Dệt may duy trì sức hút FDI