Hồi sinh tê giác quý hiếm khi chỉ còn 2 con cái

Hồi sinh tê giác quý hiếm khi chỉ còn 2 con cái

Các nhà khoa học đang nỗ lực hồi sinh loài tê giác trắng phương Bắc bằng việc lấy trứng con cái thụ tinh...
Khoảnh khắc động lòng trước khi con tê giác trắng Bắc Phi đực cuối cùng qua đời

Khoảnh khắc động lòng trước khi con tê giác trắng Bắc Phi đực cuối cùng qua đời

Cuộc chiến hồi sinh tê giác trắng phương bắc từ hai con cái cuối cùng

Cuộc chiến hồi sinh tê giác trắng phương bắc từ hai con cái cuối cùng

Các nhà khoa học cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng

Các nhà khoa học cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng

Cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng

Cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng

Cấy ghép thành công phôi thai của loài tê giác trắng phương Bắc

Thụ tinh nhân tạo thành công cho 2 con tê giác trắng cuối cùng

Nỗ lực táo bạo hồi sinh loài tê giác trắng phương Bắc

Ảnh động vật: Rắn lục đuôi đỏ trưng bày, ve sầu thoát xác...

Cuộc sống trong vòng bảo vệ 24/24 của hai con tê giác trắng cuối cùng

Trách nhiệm với tương lai

Báo động đỏ về tình trạng giết hại động vật hoang dã trên thế giới