Hai thanh niên 'nói chuyện' bằng hung khí vì cùng thích một cô gái

Hai thanh niên 'nói chuyện' bằng hung khí vì cùng thích một cô gái

Triệu tập hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì một cô gái

Triệu tập hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì một cô gái

Hải Phòng: Thiếu niên cầm hung khí rượt nhau trong đêm vì thích một cô gái

Hải Phòng: Thiếu niên cầm hung khí rượt nhau trong đêm vì thích một cô gái

Vì 1 cô gái, 20 thanh niên đất cảng vác hung khí hỗn chiến

Vì 1 cô gái, 20 thanh niên đất cảng vác hung khí hỗn chiến

Hơn chục thiếu niên nửa đêm xông vào đánh nhau vì... 1 cô gái

Hơn chục thiếu niên nửa đêm xông vào đánh nhau vì... 1 cô gái

Hàng chục thanh thiếu niên 2 băng nhóm vác hung khí rượt đuổi nhau trong đêm

Hàng chục thanh thiếu niên 2 băng nhóm vác hung khí rượt đuổi nhau trong đêm

Triệu tập hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến vì bạn gái

Triệu tập hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến vì bạn gái

Hải Phòng: Vì sao hàng chục thiếu niên mang theo hung khí rượt đuổi nhau trong đêm?

Hải Phòng: Vì sao hàng chục thiếu niên mang theo hung khí rượt đuổi nhau trong đêm?

20 thanh thiếu niên ở đất Cảng hỗn chiến vì một cô gái

20 thanh thiếu niên ở đất Cảng hỗn chiến vì một cô gái

Hai 'trẻ trâu' hẹn 'thách đấu' vì cùng thích 1 cô gái trẻ

Hai 'trẻ trâu' hẹn 'thách đấu' vì cùng thích 1 cô gái trẻ