Nghi có thêm thầy giáo dạy võ cùng tham gia đánh nam sinh lớp 8 gãy xương hàm

Nghi có thêm thầy giáo dạy võ cùng tham gia đánh nam sinh lớp 8 gãy xương hàm

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh vỡ xương hàm: Hai thầy dạy võ bị nghi tham gia

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh vỡ xương hàm: Hai thầy dạy võ bị nghi tham gia

Thầy giáo dạy võ vô cớ đánh gãy xương học sinh lớp 8

Thầy giáo dạy võ vô cớ đánh gãy xương học sinh lớp 8

Đình chỉ võ sư liên quan việc đánh vỡ xương hàm học sinh

Đình chỉ võ sư liên quan việc đánh vỡ xương hàm học sinh

Học sinh lớp 8 bị thầy giáo đánh gãy xương hàm: Công an đang khẩn trương điều tra

Học sinh lớp 8 bị thầy giáo đánh gãy xương hàm: Công an đang khẩn trương điều tra

Triệu tập thầy dạy võ bị tố đánh gãy xương hàm học sinh lớp 8

Triệu tập thầy dạy võ bị tố đánh gãy xương hàm học sinh lớp 8

Đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên môn Karate đánh vỡ xương hàm học sinh

Đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên môn Karate đánh vỡ xương hàm học sinh