Quảng Ninh: Tụt lò than làm 1 công nhân tử vong, 2 người khác bị thương

Quảng Ninh: Tụt lò than làm 1 công nhân tử vong, 2 người khác bị thương

Quảng Ninh: Sập hầm lò than, 1 công nhân tử vong 2 người bị thương

Quảng Ninh: Sập hầm lò than, 1 công nhân tử vong 2 người bị thương

Quảng Ninh: Tụt lò than, 1 công nhân tử vong, 2 người bị thương

Quảng Ninh: Tụt lò than, 1 công nhân tử vong, 2 người bị thương

Tụt lò than tại Quảng Ninh, 3 công nhân thương vong

Tụt lò than tại Quảng Ninh, 3 công nhân thương vong

1 công nhân thực tập tử vong tại Công ty than Uông Bí

1 công nhân thực tập tử vong tại Công ty than Uông Bí

Tụt lò than tại Quảng Ninh, 3 công nhân thương vong

Tụt lò than tại Quảng Ninh, 3 công nhân thương vong

Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động chết người trong ngành than tại Quảng Ninh

Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động chết người trong ngành than tại Quảng Ninh

Quảng Ninh: Sập hầm lò khiến 1 công nhân tử vong

Quảng Ninh: Sập hầm lò khiến 1 công nhân tử vong

Sập hầm than ở Quảng Ninh, 3 công nhân thương vong

Sập hầm than ở Quảng Ninh, 3 công nhân thương vong

Tai nạn lao động liên tiếp ở mỏ than, bốn người thương vong