Xuất khẩu sắn thấp thỏm khi Trung Quốc giảm nhu cầu

Xuất khẩu sắn thấp thỏm khi Trung Quốc giảm nhu cầu

Dự báo, giao dịch xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn trong thời gian tới sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức do...
Khánh Hòa từ chối dự án kho xăng dầu ngoại quan 2.000 tỷ đồng

Khánh Hòa từ chối dự án kho xăng dầu ngoại quan 2.000 tỷ đồng

Nam Sông Hậu xin làm kho xăng dầu 2.000 tỷ, tỉnh Khánh Hòa từ chối

Nam Sông Hậu xin làm kho xăng dầu 2.000 tỷ, tỉnh Khánh Hòa từ chối

Khánh Hòa từ chối đề xuất đầu tư kho xăng dầu ngoại quan 2.000 tỷ

Khánh Hòa từ chối đề xuất đầu tư kho xăng dầu ngoại quan 2.000 tỷ

Khánh Hòa từ chối dự án kho xăng dầu ngoại quan 2.000 tỷ

Khánh Hòa từ chối dự án kho xăng dầu ngoại quan 2.000 tỷ

Khánh Hòa: Khước từ dự án 2.000 tỉ đồng làm kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Khánh Hòa: Khước từ dự án 2.000 tỉ đồng làm kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Khánh Hòa bác đề xuất dự án kho xăng dầu ngoại quan 2.000 tỉ

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn 9 tháng năm 2020 tăng 12,1%

Lo ảnh hưởng đến dân, Khánh Hòa bác dự án 2.000 tỷ đồng đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong

Từ chối đề xuất đầu tư kho xăng dầu ngoại quan tại Khu Kinh tế Vân Phong

Xây kho ngoại quan xăng dầu ở Vân Phong: Nên làm

Đề xuất xây kho xăng dầu 2.000 tỷ tại khu kinh tế Vân Phong

Đề xuất đầu tư 2.000 tỷ đồng xây dựng kho xăng dầu tại Khu kinh tế Vân Phong

Nam Sông Hậu muốn rót 2.000 tỷ đầu tư kho xăng dầu tại Khu kinh tế Vân Phong

Một doanh nghiệp đề xuất đầu tư 2.000 tỷ đồng xây dựng kho xăng dầu tại Vân Phong

Đề xuất đầu tư 2.000 tỷ đồng xây dựng kho xăng dầu ngoại quan

Thuê kho nội địa để trà trộn hàng lậu vào hàng nhập khẩu