81 năm tù cho các bị cáo vụ phá rừng tại huyện An Lão

81 năm tù cho các bị cáo vụ phá rừng tại huyện An Lão

Tuyên án chín bị cáo trong vụ phá rừng ở Bình Định

Tuyên án chín bị cáo trong vụ phá rừng ở Bình Định

Bình Định: 81 năm tù cho 09 bị cáo hủy hoại hơn 61ha rừng

Bình Định: 81 năm tù cho 09 bị cáo hủy hoại hơn 61ha rừng

Xử vụ phá rừng 'khủng' nhất Bình Định: 9 lâm tặc lĩnh 81 năm tù

Xử vụ phá rừng 'khủng' nhất Bình Định: 9 lâm tặc lĩnh 81 năm tù

Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng

Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng

Bình Phước: Bất thường quanh vụ phá rừng

Bình Phước: Bất thường quanh vụ phá rừng

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo công an điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo công an điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng

Cận cảnh vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Bình Phước

Cận cảnh vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Bình Phước

Phát hiện vụ phá rừng lấy gỗ trái phép ở Bình Phước

Phát hiện vụ phá rừng lấy gỗ trái phép ở Bình Phước

Phát hiện một vụ phá rừng lấy gỗ trái phép ở Bình Phước

Phát hiện một vụ phá rừng lấy gỗ trái phép ở Bình Phước

Phát hiện một vụ phá rừng lấy gỗ trái phép ở Bình Phước

Phát hiện một vụ phá rừng lấy gỗ trái phép ở Bình Phước

Lãnh án vì hủy hoại rừng chính mình được giao sử dụng

Lãnh án vì hủy hoại rừng chính mình được giao sử dụng

3 năm tù cho đối tượng hủy hoại rừng

3 năm tù cho đối tượng hủy hoại rừng

Phát hiện nhiều 'lâm tặc' cùng tang vật sau khi UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra vấn đề Báo BVPL nêu

Phát hiện nhiều 'lâm tặc' cùng tang vật sau khi UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra vấn đề Báo BVPL nêu