'Sài Gòn mùa thu xanh' và một người phụ nữ trong gia tộc nổi tiếng

'Sài Gòn mùa thu xanh' và một người phụ nữ trong gia tộc nổi tiếng

Hồi ký 'Sài Gòn mùa thu xanh' kể về bà Lê Thu Hằng cả cuộc đời hy sinh cho chồng con có sự nghiệp nổi tiếng...