Ông cha ta bảo vệ đê điều như thế nào?

Ông cha ta bảo vệ đê điều như thế nào?

Cách nay mấy ngàn năm, đồng bằng Bắc bộ hiện nay còn là một vùng đất thấp được bồi đắp bởi phù sa con sông...