Ảnh khiêu dâm trẻ em khiến Tumblr bị gỡ khỏi App Store

Ảnh khiêu dâm trẻ em khiến Tumblr bị gỡ khỏi App Store

Vì sao Tumblr bị gỡ khỏi App Store?

Vì sao Tumblr bị gỡ khỏi App Store?

Nóng: Ứng dụng Tumblr cho iPhone biến mất khỏi kho ứng dụng của Apple

Nóng: Ứng dụng Tumblr cho iPhone biến mất khỏi kho ứng dụng của Apple

Sau Facebook, Twitter, đến lượt Twitch bị chặn tại Trung Quốc

Sau Facebook, Twitter, đến lượt Twitch bị chặn tại Trung Quốc

Facebook xóa ứng dụng VPN trên App Store vì thu thập thông tin người dùng

Facebook xóa ứng dụng VPN trên App Store vì thu thập thông tin người dùng

Facebook xóa ứng dụng VPN khỏi App Store vì lạm dụng dữ liệu người dùng

Facebook xóa ứng dụng VPN khỏi App Store vì lạm dụng dữ liệu người dùng

Apple 'cấm cửa' một ứng dụng Facebook thu thập thông tin người dùng

Apple 'cấm cửa' một ứng dụng Facebook thu thập thông tin người dùng

Apple xóa 25.000 ứng dụng khỏi App Store Trung Quốc

Apple xóa 25.000 ứng dụng khỏi App Store Trung Quốc

Apple 'bị ép' xóa bỏ 25.000 ứng dụng bất hợp pháp tại Trung Quốc

Apple 'bị ép' xóa bỏ 25.000 ứng dụng bất hợp pháp tại Trung Quốc

Apple xóa 25.000 ứng dụng khỏi App Store vì sức ép từ Trung Quốc

Apple xóa 25.000 ứng dụng khỏi App Store vì sức ép từ Trung Quốc