VEA kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho PVN

VEA kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho PVN

Ngày 29/11, tại hội thảo 'Phát triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường tại Việt Nam', Chủ tịch Hiệp...