Huế thống nhất phương án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế

Huế thống nhất phương án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế

Kinh thành Huế sẽ được đầu tư khoảng 4.000 tỷ để di dời dân cư, giải phóng mặt bằng

Kinh thành Huế sẽ được đầu tư khoảng 4.000 tỷ để di dời dân cư, giải phóng mặt bằng

Sẽ triển khai công tác bảo tồn và tôn tạo các yếu tố gốc của di tích Kinh thành Huế

Sẽ triển khai công tác bảo tồn và tôn tạo các yếu tố gốc của di tích Kinh thành Huế

Thông qua đề án giải phóng mặt bằng di tích Kinh thành Huế

Thông qua đề án giải phóng mặt bằng di tích Kinh thành Huế

Sẽ phục dựng các hoạt động làm việc, sinh hoạt vốn có dưới triều Nguyễn

Sẽ phục dựng các hoạt động làm việc, sinh hoạt vốn có dưới triều Nguyễn

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trên di sản văn hóa thế giới

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trên di sản văn hóa thế giới

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trong Kinh thành Huế

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trong Kinh thành Huế

Sống 'liều' cùng kinh thành Huế

Sống 'liều' cùng kinh thành Huế

Dời 4.200 hộ dân bên kinh thành Huế: Tạo điều kiện tốt nhất tại nơi ở mới

Dời 4.200 hộ dân bên kinh thành Huế: Tạo điều kiện tốt nhất tại nơi ở mới

Thừa Thiên-Huế: Di dời hàng ngàn hộ dân sống tại khu vực I Kinh thành Huế

Thừa Thiên-Huế: Di dời hàng ngàn hộ dân sống tại khu vực I Kinh thành Huế

Hơn 4.200 hộ dân Huế sẽ rời khỏi Thượng thành và các di tích đặc biệt

Hơn 4.200 hộ dân Huế sẽ rời khỏi Thượng thành và các di tích đặc biệt

Triều Nguyễn đo mưa, đoán gió, xem sao thế nào?

Triều Nguyễn đo mưa, đoán gió, xem sao thế nào?

Cơ quan khí tượng triều Nguyễn

Cơ quan khí tượng triều Nguyễn

'Hậu cung Như Ý Truyện': Kế Hậu tự vẫn, lúc tẩm liệm Càn Long đặt một viên ngọc vào trong miệng để làm gì?

'Hậu cung Như Ý Truyện': Kế Hậu tự vẫn, lúc tẩm liệm Càn Long đặt một viên ngọc vào trong miệng để làm gì?

Lễ khai giảng dưới triều Nguyễn xưa

Lễ khai giảng dưới triều Nguyễn xưa