Không khí nóng từng giờ trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Không khí nóng từng giờ trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Không khí 'nóng' từng giờ trước ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Không khí 'nóng' từng giờ trước ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Không khí 'nóng' từng giờ trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Không khí 'nóng' từng giờ trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Phóng viên trong nước, quốc tế chờ tin bên ngoài khách sạn Metropole

Phóng viên trong nước, quốc tế chờ tin bên ngoài khách sạn Metropole

Phóng viên trong nước, quốc tế chờ tin bên ngoài khách sạn Metropole

Phóng viên trong nước, quốc tế chờ tin bên ngoài khách sạn Metropole

Báo chí quốc tế tăng cường thông tin về Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Báo chí quốc tế tăng cường thông tin về Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên