Đà Nẵng sang Pháp tìm được hàng trăm tư liệu độc đáo về di tích Thành Điện Hải

Đà Nẵng sang Pháp tìm được hàng trăm tư liệu độc đáo về di tích Thành Điện Hải

Long An kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Long An kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Chung kết hội thi hùng biện về danh nhân, địa danh trường mang tên

Thi hùng biện tiểu sử danh nhân mang tên các ngôi trường

Thi hùng biện tiểu sử danh nhân mang tên các ngôi trường

Những huyền thoại ly kỳ ở vùng Bảy Núi - Thất SơnKỳ 5: Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc và trứ danh hào khí Bảy Thưa

Những huyền thoại ly kỳ ở vùng Bảy Núi - Thất SơnKỳ 5: Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc và trứ danh hào khí Bảy Thưa

Truyền thống đấu tranh anh dũng và bài học về phát huy sức mạnh toàn dân

Truyền thống đấu tranh anh dũng và bài học về phát huy sức mạnh toàn dân

Đà Nẵng: Nhiều hoạt động kỷ niệm 160 năm kháng Pháp

Đà Nẵng: Nhiều hoạt động kỷ niệm 160 năm kháng Pháp

Đà Nẵng ở đâu trong 'Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương' của Nhật Bản?

Đà Nẵng ở đâu trong 'Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương' của Nhật Bản?

Quá khứ và hiện tại trong cuộc chiến tranh Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha

Quá khứ và hiện tại trong cuộc chiến tranh Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha

Đà Nẵng thời kháng Pháp - Quá khứ và hiện tại

Đà Nẵng thời kháng Pháp - Quá khứ và hiện tại

Đà Nẵng kỷ niệm 160 năm ngày đầu kháng Pháp

Đà Nẵng kỷ niệm 160 năm ngày đầu kháng Pháp

Đà Nẵng: Gần 1.000 người dâng hương tưởng niệm các nghĩa sĩ chống Pháp

Đà Nẵng: Gần 1.000 người dâng hương tưởng niệm các nghĩa sĩ chống Pháp

Tri ân nghĩa sĩ trong cuộc chiến oai hùng dưới chân thành Điện Hải

Tri ân nghĩa sĩ trong cuộc chiến oai hùng dưới chân thành Điện Hải

Kỷ niệm 160 năm Ngày quân và dân Đà Nẵng kháng Pháp

Kỷ niệm 160 năm Ngày quân và dân Đà Nẵng kháng Pháp

Kỷ niệm 160 năm Ngày quân và dân tham gia kháng chiến chiến chống Pháp

Kỷ niệm 160 năm Ngày quân và dân tham gia kháng chiến chiến chống Pháp

Kỷ niệm 160 năm Ngày Đà Nẵng kháng Pháp

Kỷ niệm 160 năm Ngày Đà Nẵng kháng Pháp

Đà Nẵng kỷ niệm 160 năm Ngày kháng Pháp

Đà Nẵng kỷ niệm 160 năm Ngày kháng Pháp

Triển lãm 160 năm Đà Nẵng kháng chiến Pháp

Triển lãm 160 năm Đà Nẵng kháng chiến Pháp

Triển lãm Cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha

Triển lãm Cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha

Triển lãm Cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha

Triển lãm Cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha

160 năm ngày Đà Nẵng kháng Pháp (Kỳ cuối: Ứng xử đúng đắn hơn với di tích Thành Điện Hải!)

160 năm ngày Đà Nẵng kháng Pháp (Kỳ cuối: Ứng xử đúng đắn hơn với di tích Thành Điện Hải!)

Đề nghị xây đền tưởng niệm vua Hàm Nghi tại di tích Tân Sở

Đề nghị xây đền tưởng niệm vua Hàm Nghi tại di tích Tân Sở

Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 160 năm Ngày Đà Nẵng kháng chiến chống liên quân Pháp-Tây Ban Nha

Nghe hiện vật kể chuyện

Nghe hiện vật kể chuyện

Nghe hiện vật kể về cuộc chiến dưới thành Điện Hải

Nghe hiện vật kể về cuộc chiến dưới thành Điện Hải

Đà Nẵng: 'Nghe hiện vật kể' về buổi đầu kháng Pháp

Đà Nẵng: 'Nghe hiện vật kể' về buổi đầu kháng Pháp

Học sinh thi thuyết trình về nhân vật và di tích lịch sử

Học sinh thi thuyết trình về nhân vật và di tích lịch sử

Triển lãm tư liệu buổi đầu kháng Pháp

Cuộc thi 'Hành trình cùng lịch sử' bằng hình thức teambuilding

Cuộc thi 'Hành trình cùng lịch sử' bằng hình thức teambuilding

Nghĩa Trủng – Nghĩa trang liệt sỹ đầu tiên của Việt Nam

Nghĩa Trủng – Nghĩa trang liệt sỹ đầu tiên của Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm 160 năm Ngày nhân dân Đà Nẵng kháng chiến chống liên quân Pháp

Nhiều hoạt động kỷ niệm 160 năm Ngày nhân dân Đà Nẵng kháng chiến chống liên quân Pháp

Điện Hải cổ thành - Chuyện chưa kể: Hai nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên của Việt Nam

Điện Hải cổ thành - Chuyện chưa kể: Hai nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên của Việt Nam