Hàng loạt doanh nghiệp xả thải ra môi trường biển TP.Đà Nẵng

Hàng loạt doanh nghiệp xả thải ra môi trường biển TP.Đà Nẵng

Đà Nẵng: Xử phạt 9 khách sạn, dự án xả nước gây ô nhiễm môi trường biển

Đà Nẵng: Xử phạt 9 khách sạn, dự án xả nước gây ô nhiễm môi trường biển

Biển Đà Nẵng bị nhuộm đen: Dân cần chính quyền hành động quyết liệt

Biển Đà Nẵng bị nhuộm đen: Dân cần chính quyền hành động quyết liệt

Đà Nẵng đau đầu vì biển bị ô nhiễm bởi nước thải

Đà Nẵng đau đầu vì biển bị ô nhiễm bởi nước thải

Đà Nẵng: Kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 công trình xả nước thải trái phép

Đà Nẵng: Kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 công trình xả nước thải trái phép

Đà Nẵng: Lập biên bản hai công trình lén xả nước thải trái phép ra biển

Đà Nẵng: Lập biên bản hai công trình lén xả nước thải trái phép ra biển

Bắt quả tang 2 công trình xả nước thải trái phép ra môi trường

Bắt quả tang 2 công trình xả nước thải trái phép ra môi trường