Khách sạn Nhật loại bỏ hàng loạt robot

Khách sạn Nhật loại bỏ hàng loạt robot

Henn-na là một trong những khách sạn đầu tiên trên thế giới sử dụng robot làm nhân viên phục vụ được khai...