Đồng Nai: Ôtô bốc cháy dữ dội trước cửa khách sạn

Đồng Nai: Ôtô bốc cháy dữ dội trước cửa khách sạn

Clip: Ô tô phát nổ rồi bốc cháy ngùn ngụt ở khách sạn

Clip: Ô tô phát nổ rồi bốc cháy ngùn ngụt ở khách sạn

Ô tô đậu tại khách sạn phát nổ và bốc cháy dữ dội

Ô tô đậu tại khách sạn phát nổ và bốc cháy dữ dội

Khách tháo chạy khỏi khách sạn khi chiếc ô tô bất ngờ phát nổ và bốc cháy

Khách tháo chạy khỏi khách sạn khi chiếc ô tô bất ngờ phát nổ và bốc cháy

Ô tô đậu trong khách sạn đột nhiên bốc cháy

Ô tô đậu trong khách sạn đột nhiên bốc cháy

Ôtô để trước khách sạn phát nổ, bốc cháy dữ dội

Ôtô để trước khách sạn phát nổ, bốc cháy dữ dội

Khách tháo chạy khi xe ô-tô bốc cháy ở khách sạn