Sài Gòn: Đột nhập ổ chứa 60 'chân dài' chỉ phục vụ khách Hàn Quốc

Sài Gòn: Đột nhập ổ chứa 60 'chân dài' chỉ phục vụ khách Hàn Quốc

Khách sạn sử dụng dàn 'chân dài' ăn mặc mát mẻ phục vụ khách nước ngoài

Khách sạn sử dụng dàn 'chân dài' ăn mặc mát mẻ phục vụ khách nước ngoài

Đột kích tụ điểm ăn chơi chỉ dành riêng cho người Hàn Quốc tại TP HCM

Đột kích tụ điểm ăn chơi chỉ dành riêng cho người Hàn Quốc tại TP HCM

Công an đột kích khách sạn, dàn 'chân dài' bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn

Công an đột kích khách sạn, dàn 'chân dài' bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn

Phát hiện 60 tiếp viên chuyên phục vụ khách nước ngoài tại quán karaoke không phép ở Sài Gòn

Phát hiện 60 tiếp viên chuyên phục vụ khách nước ngoài tại quán karaoke không phép ở Sài Gòn

'Chân dài' tiếp khách nước ngoài tháo chạy khi công an ập vào kiểm tra

'Chân dài' tiếp khách nước ngoài tháo chạy khi công an ập vào kiểm tra

Hàng chục 'chân dài' ăn mặc thiếu vải tiếp khách Hàn trong quán karaoke không phép

Phát hiện hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc hở hang trong khách sạn

Tiếp viên mặc hở hang ôm ấp khách ngoại quốc trong khách sạn

Quán karaoke ở trung tâm Sài Gòn có hàng chục chân dài chỉ tiếp khách Hàn Quốc

TP HCM: Hàng chục tiếp viên khách sạn chỉ tiếp quý ông Hàn Quốc

Hàng chục nữ tiếp viên bỏ chạy khi bất ngờ bị kiểm tra

Hàng chục tiếp viên phục vụ khách Hàn Quốc chạy thục mạng khi bị kiểm tra

Tiếp viên karaoke mặc mát mẻ tiếp khách ngoại quốc ở Sài Gòn