Chặn đứng 'phi vụ' 1kg ma túy đá

Chặn đứng 'phi vụ' 1kg ma túy đá

Ma túy trong khách sạn, karaoke

Ma túy trong khách sạn, karaoke

Biên phòng: Bắt 3 đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy đá

Biên phòng: Bắt 3 đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy đá

Đột kích khách sạn, bắt 3 đối tượng vận chuyển một kg ma túy

Đột kích khách sạn, bắt 3 đối tượng vận chuyển một kg ma túy

Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt đường dây mua bán 1 kg ma túy đá

Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt đường dây mua bán 1 kg ma túy đá

Bắt vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá lớn nhất ở vùng biên Kon Tum

Bắt vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá lớn nhất ở vùng biên Kon Tum

Biên phòng Kon Tum bắt 3 đối tượng thu 1kg ma túy đá

Biên phòng Kon Tum bắt 3 đối tượng thu 1kg ma túy đá

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 1kg ma túy tổng hợp dạng đá

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 1kg ma túy tổng hợp dạng đá

Bắt giữ 2 đối tượng, thu hơn 1kg ma túy đá

Bắt giữ 2 đối tượng, thu hơn 1kg ma túy đá