Cách xử lý sự cố thang máy

Cách xử lý sự cố thang máy

Giải cứu 8 người kẹt trong thang máy ở Sài Gòn

Giải cứu 8 người kẹt trong thang máy ở Sài Gòn

Giải cứu 8 người kẹt trong thang máy khách sạn lúc giữa đêm

Giải cứu 8 người kẹt trong thang máy khách sạn lúc giữa đêm

Giải cứu 8 người già bị mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Sài Gòn

Giải cứu 8 người già bị mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Sài Gòn

TP.HCM: Giải cứu 8 người bị mắc kẹt trong thang máy khách sạn

TP.HCM: Giải cứu 8 người bị mắc kẹt trong thang máy khách sạn

Cảnh sát giải cứu 8 người bị mắc kẹt trong thang máy khách sạn Gims

Cảnh sát giải cứu 8 người bị mắc kẹt trong thang máy khách sạn Gims

TP.HCM: 8 người mắc kẹt, la hét trong thang máy khách sạn, may mắn được giải cứu an toàn

TP.HCM: 8 người mắc kẹt, la hét trong thang máy khách sạn, may mắn được giải cứu an toàn

Giải cứu 8 người bị mắc kẹt trong thang máy

Giải cứu 8 người bị mắc kẹt trong thang máy