Ma túy bủa vây giới trẻ. Bài 1: Mua dễ, chơi công khai

Ma túy bủa vây giới trẻ. Bài 1: Mua dễ, chơi công khai

Báo động: Giới trẻ gia tăng sử dụng ma túy thế hệ mới

Báo động: Giới trẻ gia tăng sử dụng ma túy thế hệ mới

Bốn cô gái tham gia 'tiệc' ma túy ở Sài Gòn bị bắt

Bốn cô gái tham gia 'tiệc' ma túy ở Sài Gòn bị bắt

Khởi tố 6 thanh niên tổ chức 'tiệc' ma túy trong khách sạn

Khởi tố 6 thanh niên tổ chức 'tiệc' ma túy trong khách sạn

Nhóm thanh niên hùn tiền mua ma túy về 'phê' tại khách sạn bị khởi tố

Nhóm thanh niên hùn tiền mua ma túy về 'phê' tại khách sạn bị khởi tố

Bắt quả tang nhóm nam thanh nữ tú tổ chức 'tiệc ma túy' trong khách sạn

Bắt quả tang nhóm nam thanh nữ tú tổ chức 'tiệc ma túy' trong khách sạn

Bắt quả tang 14 nam nữ phê ma túy trong khách sạn

Bắt quả tang 14 nam nữ phê ma túy trong khách sạn

Hơn chục dân chơi tổ chức 'tiệc ma túy', mua bán dâm trong khách sạn ở Sài Gòn

Hơn chục dân chơi tổ chức 'tiệc ma túy', mua bán dâm trong khách sạn ở Sài Gòn

Tiệc ma túy trong khách sạn của dân chơi Sài Gòn

Tiệc ma túy trong khách sạn của dân chơi Sài Gòn

Bắt quả tang hơn 10 nam nữ phê ma túy tập thể trong khách sạn

Bắt quả tang hơn 10 nam nữ phê ma túy tập thể trong khách sạn