Cận cảnh khách sạn 7 Seven Sea 'xây vượt tầng' ở Đà Nẵng

Cận cảnh khách sạn 7 Seven Sea 'xây vượt tầng' ở Đà Nẵng

Cận cảnh khách sạn 7 Seven Sea 'xây vượt tầng' ở Đà Nẵng

Cận cảnh khách sạn 7 Seven Sea 'xây vượt tầng' ở Đà Nẵng

Khách sạn 'chẻ' tầng trái phép bị đề nghị xử phạt hơn 600 triệu đồng

Khách sạn 'chẻ' tầng trái phép bị đề nghị xử phạt hơn 600 triệu đồng

Khách sạn 7 Seven Sea xây trái phép có thể lĩnh án phạt hơn 600 triệu đồng

Khách sạn 7 Seven Sea xây trái phép có thể lĩnh án phạt hơn 600 triệu đồng

Chủ đầu tư khách sạn 7 Seven Sea bị phạt bổ sung hơn 600 triệu đồng

Chủ đầu tư khách sạn 7 Seven Sea bị phạt bổ sung hơn 600 triệu đồng

Đà Nẵng: Kiến nghị xử phạt hơn nửa tỷ đồng đối với dự án khách sạn 7 Seven Sea

Đà Nẵng: Kiến nghị xử phạt hơn nửa tỷ đồng đối với dự án khách sạn 7 Seven Sea

Khách sạn 7 Seven Sea xây vượt tầng trái phép

Khách sạn 7 Seven Sea xây vượt tầng trái phép

Phạt chủ đầu tư 600 triệu rồi cho công trình sai phép tồn tại?

Phạt chủ đầu tư 600 triệu rồi cho công trình sai phép tồn tại?

Đà Nẵng: Thêm công trình khách sạn ngang nhiên nâng tầng trái phép

Đà Nẵng: Thêm công trình khách sạn ngang nhiên nâng tầng trái phép

Đà Nẵng: Đề nghị phạt khách sạn xây dựng trái phép hơn 600 triệu đồng

Đà Nẵng: Đề nghị phạt khách sạn xây dựng trái phép hơn 600 triệu đồng