Bí ấn trong những quán karaoke vùng ven đô đất Cảng

Bí ấn trong những quán karaoke vùng ven đô đất Cảng

Dân chơi phê pha ma túy trong quán karaoke liên tiếp rủ nhau 'lên phường'

Dân chơi phê pha ma túy trong quán karaoke liên tiếp rủ nhau 'lên phường'

Hải Phòng: Hàng chục dân chơi dương tính ma túy trong quán karaoke

Hải Phòng: Hàng chục dân chơi dương tính ma túy trong quán karaoke

Hải Phòng: Tạm giữ 37 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Hải Phòng: Tạm giữ 37 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Hải Phòng: Bắt quả tang hàng chục đối tượng nam, nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke

Hải Phòng: Bắt quả tang hàng chục đối tượng nam, nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke

Đột kích quán karaoke, phát hiện hơn 40 dân chơi đang bay lắc

Đột kích quán karaoke, phát hiện hơn 40 dân chơi đang bay lắc

Cảnh sát đột kích tụ điểm bay lắc ở đất Cảng

Cảnh sát đột kích tụ điểm bay lắc ở đất Cảng

Hơn 40 'dân chơi' đất Cảng 'bay lắc' trong quán karaoke

Hơn 40 'dân chơi' đất Cảng 'bay lắc' trong quán karaoke