Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tháng 10 năm 2018

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tháng 10 năm 2018

Không thể để 'tự ý' làm trái mãi được

Không thể để 'tự ý' làm trái mãi được

Thiếu tá QNCN Lê Văn Hiểu không tham của rơi

Thiếu tá QNCN Lê Văn Hiểu không tham của rơi

Quân khu 3 khai mạc Hội thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật năm 2018

Quân khu 3 khai mạc Hội thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật năm 2018

Xây dựng đơn vị điểm tạo đà luyện giỏi, rèn nghiêm

Xây dựng đơn vị điểm tạo đà luyện giỏi, rèn nghiêm

'Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội'

'Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội'

Tổ chức thi 'Tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội 2018'

Viết cho con vừa vào lớp 1

Viết cho con vừa vào lớp 1

Phấn đấu 100% tổ chức đoàn trong quân đội có mô hình hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Để việc học tập, làm theo Bác trở thành thói quen, nếp nghĩ

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

BĐBP Cao Bằng: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

BĐBP Cao Bằng: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

BĐBP Quảng Trị sơ kết 5 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị

BĐBP Quảng Trị sơ kết 5 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị

Bộ Quốc phòng: Kiểm tra xây dựng đơn vị điểm toàn quân tại Quân đoàn 4

Bộ Quốc phòng: Kiểm tra xây dựng đơn vị điểm toàn quân tại Quân đoàn 4

Học kỳ trong quân đội cho học sinh miền Bắc

Học kỳ trong quân đội cho học sinh miền Bắc

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn giao thông