Đại đội Pháo phòng không 73 tọa đàm thanh niên

Đại đội Pháo phòng không 73 tọa đàm thanh niên

Truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

'Phải luôn thi đua học tập và công tác, mở rộng tự phê bình và phê bình để tiến bộ mãi...'

Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng

Xây ý thức thượng tôn pháp luật

Xây ý thức thượng tôn pháp luật

Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thiết thực, hiệu quả

Phong trào thi đua tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo

Phong trào thi đua tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo

Giao lưu 'Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật'

Xuất quân lên đường làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Campuchia

Xuất quân lên đường làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Campuchia

Hội thi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Hội thi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Đề xuất nhiều sáng kiến phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

Đề xuất nhiều sáng kiến phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018

Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018

Lữ đoàn 962 (Quân khu 9): Không ngừng nâng cao công tác giáo dục chính trị

Lữ đoàn 962 (Quân khu 9): Không ngừng nâng cao công tác giáo dục chính trị

'Nói không' với vi phạm

Nhân lên tinh thần thượng tôn pháp luật

Nhân lên tinh thần thượng tôn pháp luật

Tọa đàm thanh niên Quân đội chấp hành pháp luật

Tọa đàm thanh niên Quân đội chấp hành pháp luật

Không thể để 'tự ý' làm trái mãi được

Không thể để 'tự ý' làm trái mãi được

Giải pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội trong quân đội hiện nay

Giải pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội trong quân đội hiện nay

Xây dựng đơn vị điểm tạo đà luyện giỏi, rèn nghiêm

Xây dựng đơn vị điểm tạo đà luyện giỏi, rèn nghiêm

'Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội'

'Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội'

Viết cho con vừa vào lớp 1

Viết cho con vừa vào lớp 1

Phấn đấu 100% tổ chức đoàn trong quân đội có mô hình hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Để việc học tập, làm theo Bác trở thành thói quen, nếp nghĩ

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

BĐBP Cao Bằng: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

BĐBP Cao Bằng: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện