Trận 'tử chiến' kinh hoàng giữa rắn độc và kỳ đà hoa

Trận 'tử chiến' kinh hoàng giữa rắn độc và kỳ đà hoa

Phát hiện 44 động vật quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép

Phát hiện 44 động vật quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép

Phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt 44 động vật quý hiếm tại Kiên Giang

Phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt 44 động vật quý hiếm tại Kiên Giang

Phát hiện nhà hàng, khu du lịch nuôi nhốt trái phép động vật quý hiếm

Phát hiện nhà hàng, khu du lịch nuôi nhốt trái phép động vật quý hiếm

Phát hiện 44 con vật quý hiếm bị nuôi nhốt ở Kiên Giang

Phát hiện 44 con vật quý hiếm bị nuôi nhốt ở Kiên Giang

Kỳ đà hoa quý hiếm đi lạc vào ủy ban được thả về rừng

Kỳ đà hoa quý hiếm đi lạc vào ủy ban được thả về rừng

Thả một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm về rừng

Thả một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm về rừng

Giật mình kỳ đà hoa quý hiếm nặng 11 kg bò vào UBND huyện

Giật mình kỳ đà hoa quý hiếm nặng 11 kg bò vào UBND huyện

Kỳ đà 11 kg chạy vào trụ sở ủy ban huyện

Kỳ đà 11 kg chạy vào trụ sở ủy ban huyện

Kiên Giang: Một con kỳ đà hoa nặng 11kg bất ngờ bò vào trụ sở huyện

Kiên Giang: Một con kỳ đà hoa nặng 11kg bất ngờ bò vào trụ sở huyện

Phát hiện kỳ đà hoa 'đi lạc' vào trụ sở UBND huyện

Phát hiện kỳ đà hoa 'đi lạc' vào trụ sở UBND huyện

Thả kỳ đà hoa quý hiếm nặng 11kg về rừng

Thả kỳ đà hoa quý hiếm nặng 11kg về rừng

Cận cảnh bộ sưu tập bò sát khủng nhất Việt Nam

Cận cảnh bộ sưu tập bò sát khủng nhất Việt Nam