Dải phân cách thành nơi chứa đồ

Dải phân cách thành nơi chứa đồ

Hiện nay, nơi dải phân cách trước chợ Vạn Ninh, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh bị người dân trưng dụng để...