Quảng Trị: Buộc thôi việc nam chuyên viên cắn môi đồng nghiệp

Quảng Trị: Buộc thôi việc nam chuyên viên cắn môi đồng nghiệp

Khai trừ Đảng ông Nguyễn Bình Triệu vì sàm sỡ nữ đồng nghiệp

Khai trừ Đảng ông Nguyễn Bình Triệu vì sàm sỡ nữ đồng nghiệp

Sàm sỡ nữ đồng nghiệp bị phạt 200.000 đồng: Không thể tin là sự thật!

Sàm sỡ nữ đồng nghiệp bị phạt 200.000 đồng: Không thể tin là sự thật!

Sàm sỡ đồng nghiệp tại phòng làm việc, chỉ bị phạt 200.000 đồng

Sàm sỡ đồng nghiệp tại phòng làm việc, chỉ bị phạt 200.000 đồng

Nữ chuyên viên tố đồng nghiệp làm bậy: Chỉ sờ

Nữ chuyên viên tố đồng nghiệp làm bậy: Chỉ sờ

Không khởi tố vụ nam nhân viên bị tố hiếp dâm nữ đồng nghiệp ở Quảng Trị

Không khởi tố vụ nam nhân viên bị tố hiếp dâm nữ đồng nghiệp ở Quảng Trị

Tạm đình chỉ công tác chuyên viên bị tố giở trò đồi bại với nữ đồng nghiệp

Tạm đình chỉ công tác chuyên viên bị tố giở trò đồi bại với nữ đồng nghiệp

Chuyên viên phòng tài chính bị tố giở trò đồi bại với đồng nghiệp tại trụ sở

Chuyên viên phòng tài chính bị tố giở trò đồi bại với đồng nghiệp tại trụ sở